NIE MA DEMOKRACJI TAM, GDZIE…

by romskey

Nie ma demokracji tam, gdzie obywatele nie posiadają wpływu na politykę (czy to przez brak dialogu, konsultacji, czy brak swojej reprezentacji w parlamencie). Nie ma demokracji tam gdzie wybrani przez połowę połowy uprawnionych do głosowania uzurpują sobie prawo do decydowania o życiu 3/4 pozostałych. Nie ma demokracji tam, gdzie istnieją nasi i nie nasi sędziowie, nasze związki zawodowe i nie nasze związki zawodowe, nasi i nie nasi urzędnicy. Nie ma demokracji tam, gdzie prawa podstawowe obywateli i ich ochrona nie są gwarantowane. Nie ma demokracji tam, gdzie to co wspólne służy interesom jednej partii (media publiczne, edukacja). Nie ma demokracji tam gdzie interesy partyjne stawiane są ponad interesem zbiorowym. O istnieniu demokracji nie świadczą deklaracje.

Można spierać się o kierunki rozwoju, priorytety, wartości, idee polityczne, prognozy ale konieczny jest fundament, który na to pozwala. Ten fundament to demokracja i o ten fundament warto zawalczyć.


(graf.zr.houseofswitzerland.org)