ŻYDZI, NOBEL, NACJONALIZM czyli „ŻYCZENIE NOBLA” (niepoprawnie?)

by romskey

Wielokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniem, że największą liczbę laureatów nagrody Nobla posiadają Żydzi. Większość źródeł podaje, że Amerykanie…, ale intencja głoszących przytoczoną opinię była nazbyt czytelna: „Żydzi są najwybitniejszym narodem”. Irytowało mnie to, gdyż wierzę w równość ludzi i wiem, że ich sukces zależy od wielu czynników, lecz sugestia wobec różnych (takich jak moje) wątpliwości była wyraźna: „Jeżeli nie zgadzasz się, to jesteś antysemitą”.

Brakowało mi czegoś. Raz, że należałoby zapytać np. Szimona Pereza – laureata Nagrody Nobla z 1994 czy bardziej czuje się Żydem, Polakiem a może Izraelczykiem? Dwa – czy kraj pochodzenia świadczy o narodowości, lub czy ktoś kto urodził się we Francji ale nagrodę otrzymał posiadając obywatelstwo szwedzkie to nagroda należy się Szwecji czy Francji? Trzy – co z naukowymi kolaboracjami, kiedy nagrodę za dane odkrycie otrzymują naukowcy np. z trzech różnych krajów (czyli można być ‚narodowym noblistą’ np. w 50 lub 33%)? Cztery – czy na podstawie liczby noblistów można dokonywać ocen IQ czy potencjału całych narodowości, ras, grup etnicznych? Takich pytań było więcej.
Pojawiła się właśnie nowa odsłona wspomnianego na początku info. Mówi ona o tym, że Polacy wymieniają tylko kilku laureatów koniecznie katolików z polskimi nazwiskami zapominając o swoich żydowskich współobywatelach. Ponownie zadałbym pytania, które przedstawiłem wcześniej lecz przeglądam polskie źródła i różnią się one, choć owszem np. ambasada RP w Rydze na swojej witrynie podaje tylko 6 osób ale Wikipedia zawiera już większą listę….

Cóż… trudno wykluczyć, że intencje dokonujących „narodowego podziału” noblistów maja naturę nacjonalistyczną (dotyczy wszystkich stron), trudno wykluczyć, że antysemityzm istnieje, trudno wykluczyć to, że Żydzi również bywają nacjonalistami.

Jednak odpowiedź na nurtujące mnie pytania od lat znajduje się w Komitecie Noblowskim a konkretnie w testamencie Alfreda Nobla:

————————————————————————
/…/Alfred Nobel napisał w testamencie w 1895 roku: „Moim wyraźnym życzeniem jest, aby przy przyznawaniu nagród nie brano pod uwagę narodowości kandydatów, lecz to żeby otrzymali ją najbardziej godni”. Informacje na temat narodowości są często trudne do ustalenia, w związku z tym Laureaci Nagrody Nobla są wymienieni według kraju urodzenia, a nie według narodowości.

Na poniższej liście, kraj urodzenia odnosi się do nazwy kraju w momencie narodzin Laureata Nagrody Nobla. Na przykład, aby znaleźć laureatów Nagrody Nobla urodzonych w Indiach, należy uwzględnić również Indie Brytyjskie, Indie Brytyjskie (obecnie Bangladesz) i Indie (obecnie Pakistan). Austria, Niemcy, Polska i Rosja to inne przykłady krajów, w których granice uległy zmianie./…/
(źródło: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/countries.html)
—————————————————————————

Innymi słowy, może nie nacjonalizujmy tej Nagrody szanując wolę fundatora, nawet gdy mamy jak najbardziej szlachetne czy nieszlachetne intencje?

P.S.
np. Maria Curie znajduje się w sekcji „Imperium Rosyjskie (obecnie Polska)”