POLSKA – TRUDNY SOJUSZNIK

by romskey

Trudny sojusznik to ktoś, kto przynależąc do zorganizowanej struktury jest skłonny do działań samowolnych. Podporządkowanie się wymogom i celom wyznaczanym przez zgromadzenie członków sojuszu traktuje wrogo, jako naruszenie własnej suwerenności, choć z drugiej strony wykazuje poważne ambicje decydowania o kształcie i kierunkach działań całej struktury. Gdy władcza ambicja trudnego sojusznika nie zostaje uwzględniona, gotów jest oczekiwaną przez siebie reakcję sojuszu wymusić czy to przez prowokowanie samodzielnie wyznaczonego zewnętrznego przeciwnika, szantażowanie członków sojuszu, tworzenie struktury w strukturze (stronnictwa, sekty), sugerowanie agenturalnej działalności na rzecz domniemanego wroga tych członków sojuszu, którzy nie aprobują proponowanej przez niego linii.
„Trudny sojusznik” to ciągły problem i niepewne ogniwo gotowe doprowadzić do kryzysu a nawet rozpadu sojuszu. Konieczność ciągłego spoglądania mu na ręce odwraca uwagę od poważnych i długofalowych zadań. Trudny sojusznik zdaje się zupełnie nie rozumieć tego, że jego poczucie siły wynika wyłącznie z uczestnictwa w sojuszu, który swoją postawą oraz działaniami sabotuje i osłabia.

nato

Reklamy