CENA MOJEGO GŁOSU

by romskey

Chętnym do zajęcia stanowisk w przyszłym parlamencie przedstawiam listę moich wymagań, których spełnienie pomogłoby by mi w wyborze:

1. Stworzyć i zaprezentować projekt płynnego przejścia z obecnego systemu emerytalnego do „kanadyjskiego” – emerytura obywatelska.

2. Stworzyć i zaprezentować projekt płynnego przejścia z obecnego systemu fiskalnego i składkowego do „niemieckiego”, który zapewnia przedsiębiorcom to, że dłużej mogą obracać pieniędzmi nie płacąc zbyt częstej daniny państwu a w przypadku złej passy korzystają z pomocy państwa (lub ulg). (obecna pomoc banków w tym zakresie to też niedźwiedzia przysługa).

3. Stworzyć i zaprezentować projekt płynnego przejścia z państwa zbiurokratyzowanego i nastawionego negatywnie do obywatela („podatnik to wróg i potencjalny oszust”) do niewielkiej administracji przyjaznej obywatelowi.

4. Stworzyć i zaprezentować projekt płynnego przejścia z obecnego modelu edukacji do modelu praktycznego dającego wymierny skutek: „Edukacja = dobra praca i świadomy obywatel”.

5. Stworzyć i zaprezentować projekt płynnego przejścia z państwa „pół wyznaniowego” do państwa liberalnego światopoglądowo niefaworyzującego żadnego z wyznań.

6. Stworzyć i zaprezentować projekt płynnego przejścia z państwa korzystającego z YouTube jako nośnika kultury do państwa wspierające kulturę (nie tylko męczeńską).

7. Stworzyć i zaprezentować projekt płynnego przejścia z państwa mnożącego trudności do państwa wspierającego demokratyczne inicjatywy obywatelskie.

voice

….chyba mniej więcej tyle kosztuje mój głos, ale oczywiście – gdy nie będzie oferty – zaspokoję się ładnymi plakatami.

Reklamy