PRAWICOWOŚĆ CHŁOPA PAŃSZCZYŹNIANEGO

by romskey

Kilka osób w ciągu ostatnich lat próbowało sprecyzować czym jest lewicowość i prawicowość, lecz ich wnioski rozrzedzały odniesienia historyczne, a szczególnie te nawiązujące do rewolucji francuskiej. Marks i Engels o wiele prościej zarysowali ową różnicę dzieląc społeczeństwo na klasę pracującą i klasę próżniaczą. Swoje ideologie oparli na walce klas, a dokładnie na celu, którym było wyeliminowaniu klasy próżniaczej (prawicy) przez lud pracujący (lewicę). W owych czasach, o wiele prościej było dokonać tego podziału, gdyż środowiska, które „pochłaniały więcej niż wytwarzały” były bardziej widoczne i spójne. Wspomniana cecha (pochłaniać więcej niż wytwarzać) bardzo przejrzyście wyjaśnia dlaczego wrogami komunistów stali się arystokraci, kamienicznicy, fabrykanci, właściciele wielkich majątków ziemskich, kler, pośrednicy (kupcy), obiboki, bandyci. Wszyscy oni, byli ową klasą próżniaczą, która pasożytowała na owocach wysiłku ludu pracującego. Dopiero po tym opisie, można wspomnieć, że po uwolnieniu świata od próżniaków, miała zostać zbudowana powszechna wolność, równość i sprawiedliwość.

Od lat, nie potrafię pojąć „prawicowości polskich robotników”. Ze zrozumieniem tego przypadku miały również kłopot społeczeństwa zachodu w latach 70-80-tych. Francuzi nie pojmowali dlaczego polska klasa robotnicza walcząca o wolność, równość i sprawiedliwość posługuje się wizerunkiem papieża, głowy instytucji hierarchicznej, feudalnej i jak najbardziej prawicowej (próżniaczej). To trochę tak, jakby współcześni Żydzi, wyszli na ulicę w wizerunkiem Adolfa Hitlera. Francuski dziennikarz, który opisywał zjawisko twierdził, że chcąc to zrozumieć, trzeba pomieszkać jakiś czas w Polsce i wypić z Polakami sporo wódki. Oznacza to, że zrozumienie polskiej prawicowości wymaga wyjścia poza zakresy zdrowej percepcji.

Tak już na marginesie, polska lewica również (niestety) pogubiła priorytety. Wprowadzanie wolności, równości i sprawiedliwości, bez dokonania punktu zasadniczego czyli „eliminacji klasy próżniaczej” skutkuje tym, że np. „Każdy jest równy wobec prawa – każdy kto ma 100 tys.”. Niekoniecznie należałoby czerpać z propozycji Marksa i Engelsa, którzy mniej lub bardziej wprost sugerowali wybicie prawicy, ale walczyć np. z próżniactwem tworząc miejsca pracy.

cargocollective.com
(graf:cargocollective.com)

Reklamy