ZMIENIAĆ POLSKĘ

by romskey


OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) skupia 34 demokratyczne kraje rozwinięte. Poniżej raport Better Life Index – czyli „Indeks zadowolenia z życia”
Tu źródło: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/poland/

HOUSING (Warunki mieszkaniowe) – Życie w dobrych warunkach mieszkaniowych jest jednym z najważniejszych aspektów ludzkiego życia. Dom jest niezbędny do zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak schronienie, choć to nie tylko kwestia czterech ścian i dachu. Dom powinien oferować miejsce do spania i wypoczynku, w którym ludzie czują się bezpiecznie, mają prywatność i osobistą przestrzeń, gdzie mogą założyć rodzinę.

INCOME (Pieniądze) – Chociaż pieniądze nie mogą kupić szczęścia, są ważnym środkiem służącym osiąganiu wyższego poziomu życia, a tym samym zwiększania dobrobytu. Bogata gospodarka może może poprawić dostęp do wysokiej jakości edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkań.

JOBS (Praca) – Praca przynosi oczywiste korzyści ekonomiczne, ale pomaga też pozostawać w kontakcie ze społeczeństwem, budować poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności i kompetencje. Społeczeństwa o wysokim poziomie zatrudnienia są bogatsze, bardziej stabilne politycznie i zdrowsze.

COMMUNITY (Relacje międzyludzkie) – Ludzie są istotami społecznymi. Częstotliwość naszego kontaktu z innymi i jakość naszych osobistych relacji są kluczowymi wyznacznikami naszego dobrego samopoczucia. Badania wykazują, że czas spędzany z innymi wiąże się ze wzrostem pozytywnych i niższym poziomem negatywnych odczuć.

EDUCATION (Edukacja)- Edukacja odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do efektywnego uczestnictwa w społeczeństwie i gospodarce. Ponadto edukacja może poprawić życie ludzi w takich dziedzinach jak zdrowie, aktywność obywatelska, działalność polityczna, szczęście. Badania wykazują, że ludzie wykształceni żyją dłużej, bardziej aktywnie uczestniczą w polityce, w społeczności, w której żyją, popełniają mniej przestępstw i mniej polegają na pomocy społecznej.

ENVIRONMENT (Środowisko) – Stan naszego lokalnego środowiska życia ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dziewicze środowisko jest źródłem satysfakcji, poprawia samopoczucie psychiczne, pozwala ludziom odpocząć od stresu dnia codziennego i aktywności fizycznej. Dostęp do terenów zielonych ma istotny wpływ na jakość życia. Ponadto, nasze gospodarki opierają się nie tylko na zdrowych i wydajnych pracownikach, ale także na eksploatacji zasobów naturalnych woda, drewno, rybołówstwo, rośliny, uprawy. Ochrona naszego środowiska i zasobów naturalnych pozostaje priorytetem długoterminowym zarówno w perspektywie naszego pokolenia jak i tych przyszłych.

CIVIC ENGAGMENT (Zaangażowanie obywatelskie) – Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, obywatele domagają się większej przejrzystości od swoich rządów. Informacje na temat kto, dlaczego i w jaki sposób podejmuje decyzje są niezbędne do utrzymywania odpowiedzialności władz, utrzymania zaufania do instytucji publicznych, dbałości o równość szans w biznesie. Większa przejrzystość przyczynia się do lepszego zarządzania. Otwartość i przejrzystość może ostatecznie poprawić usługi publiczne, przez co zminimalizuje się ryzyko nadużyć finansowych, korupcji i złego zarządzania funduszami publicznymi.

HEALTH (Zdrowie) – Dobre zdrowie jest jedną z najważniejszych ludzkich spraw. Przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie dostępu do edukacji i rynku pracy, wzrost produktywności i zamożności, zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, dobre stosunki społeczne i oczywiście dłuższy życie.

LIFE SATISFACTION (Zadowolenie z życia) – Zadowolenie z życia jest bardzo subiektywne, ale porównywanie jakości życia w różnych krajach daje wymierne wyniki. Dane subiektywne określają osobistą ocenę stanu zdrowia danej osoby, wykształcenia, dochodów, samorealizacji i warunków społecznych. Zestawiania wyników używane są do pomiaru zadowolenia z życia i szczęścia.

SAFETY (Bezpieczeństwo) – Poczucie osobistego bezpieczeństwa jest kluczowym elementem dobrego samopoczucia obywateli. W dużej mierze odzwierciedla ryzyko bycia zaatakowanym lub stania się ofiarą innych rodzajów przestępstw. Bycie ofiarą przestępstwa może prowadzić do utraty życia i mienia, fizycznego bólu, stresu pourazowego i lęku. Poczucie bezbronności jest jednym z najpoważniejszych wpływów jakie wywierają przestępstwa na nasze samopoczucie.

WORK – LIFE BALLANCE (Balans Praca/Życie) – Znalezienie równowagi między pracą a codziennym życiem jest wyzwaniem dla wszystkich pracujących. Rodziny są szczególnie narażone na oddziaływanie tego problemu. Niektóre pary chcą mieć (więcej) dzieci, ale nie mogą sobie pozwolić na to ze względu na obowiązki zawodowe. Inni rodzice są zadowoleni z liczby dzieci w rodzinie, ale chcieliby pracować. To jest wyzwanie dla rządów, bo jeśli rodzice nie mogą osiągnąć pożądanej równowagi praca / życie ich dobrostan zostaje obniżony i wpływa negatywnie na rozwój kraju.

Reklamy