ELEKTORAT SZOWINISTYCZNY

by romskey

Szowinizm (za Wikipedią) – w szerszym kontekście oznacza wyolbrzymione, bezkrytyczne i niezreflektowane uczucie przywiązania do własnego gatunku, rasy, grupy społecznej, płci, narodu (religii) albo przywódcy oraz wyolbrzymianie ich zalet, a pomniejszanie lub negowanie ich wad, idące zazwyczaj w parze z równie przesadnym i nieuzasadnionym deprecjonowaniem innych oraz uznawaniem prawa do ich ujarzmiania.

Elektorat szowinistyczny
Uważam, że nie istnieje trafniejsze pojęcie. Dodatkowo, stosowanie go mogłoby wywoływać refleksję nad własnymi postawami u tych wyborców, którzy do owego elektoratu nie chcą należeć. Być może, ponownie zarysowałoby się wyraźniej kilka zacierających się różnic. Na obchody 10 kwietnia jak znalazł.

10kwietnia