Romskey's blog

A tłum skandował: Złodzieje, złodzieje!

PROTEST JEST PRODUKTEM

Cześć I
PRODUKT I KOMUNIKACJA

Kilka lat temu, adepci kursów marketingowych dowiadywali się jak traktować Klienta (celowa pisownia przez duże „K”), jak prowadzić z nimi rozmowy, jak tworzyć „identyfikację wizualną firmy”, jak zadawać pytania, czyli np. zamiast pytania otwartego „co Panu/Pani się podoba?” zadawać pytanie zamknięte „za który z tych produktów Pan/Pani zapłaciłaby, kupiłaby?”. Zanim słuchacze zaczynali podejrzewać, że marketing jest sztuką podstępu lub cynicznej manipulacji przedstawiano im przykład, który pozwalał zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Kazano im na kartkach papieru stworzyć listę cech tzw. „unikalnego (oczekiwanego przez nich) klienta” do którego kierują swój produkt. Na tej liście pojawiały się np. takie słowa jak koneser, inteligentny, o alternatywnych, lewicowych przekonaniach (pisali producenci rebelianckiej konfekcji), oczytany (pisali przyszli księgarze), ktoś z kim można fachowo porozmawiać (pisali właściciele sklepów branżowych, budowlanych).
Kiedy ich listy były gotowe, każdy „student” otrzymywał listę cech „optymalnego klienta” zbudowaną w oparciu o badania rynku. Optymalnym klientem był wówczas średnio rozgarnięty nuworysz (czyt. bogaty idiota), kierujący się emocjami i chęcią ciągłego podkreślania swojego statusu (tak z grubsza). Zestawienie obu kartek dawało prostą odpowiedź: „nie zrobisz interesu dzięki unikalnemu klientowi, lecz dzięki dostosowaniu oferty do optymalnego klienta” a mówiąc inaczej: „Twoje wymagania stoją w sprzeczności z twoimi interesami”.
Podejrzewam, że część z Was mogła pokręcić nosem, gdyż przestawienie się na komercyjny tryb nazywamy potocznie „sprzedaniem siebie, sprzedaniem ideałów”. Owszem, można na to tak patrzeć, tylko co idealiści robili na szkoleniu z marketingu, który miał im pomóc zwiększyć sprzedaż a nawet uchronić przed nadciągającym bankructwem?

„Wolne sądy” są produktem, którego potencjalny Klient potrzebuje a my chcemy go do niego przekonać, dostarczyć mu go, sprzedać a do tego zadbać o to by wrócił do naszego sklepiku. Co robimy?
Otóż gdybyśmy odbyli wcześniej jakieś szkolenie marketingowe, to najpierw zrobilibyśmy badania rynku w celu sprawdzenia i określenia zapotrzebowania na naszą ofertę w danych lokalizacjach, w konkretnych grupach odbiorców (wiek, płeć, itd), ale pomińmy ten temat. Czym obecny sprzedawca wita swojego klienta:
– No wie pan co??? (z pretensją), Pan jest jakiś nienormalny skoro zastanawia się nad zakupem, jest pan nieodpowiedzialny i zwyczajnie głupi. O losie zły, dlaczego wokół sami głupcy, gdzie są młodzi, o ja nieszczęsny, w ogóle pana nie rozumiem, pan w ogóle nie wie co jest dobre a co złe!” – tu należy klienta odepchnąć i krzyczeć „Wolne sądy! Wolne sądy!” a na widok oddziału policji „Gestapo! Gestapo!”. Gdy klient wzruszy ramionami i zrobi obrót na pięcie należy rzucić za nim „hołota” albo „pisowiec!”. Opisana kiść rytuałów powinna zapewnić rozkwit biznesu na miarę Amazona, Microsoftu, Googla czy Apple’a.

Część II
ZAUFANIE

W trakcie jednego ze swoich eksperymentów, Piotr Tymochowicz chciał udowodnić, że jest w stanie wprowadzić dowolną osobę do sejmu. W związku z niepowodzeniem tego projektu, ukułem termin „Błąd Tymochowicza”. Polega on na założeniu, że każde społeczne zapotrzebowanie można wywołać sztucznie (aranżując określone sytuacje, stosując określoną narrację, ubierając przedsięwzięcie w określone symbole /identyfikacja wizualna/, itd. itp). Potencjalnie można takim teatrem zajść całkiem daleko, ale nie na tyle daleko jakbyśmy chcieli. Musi istnieć popyt a przynajmniej uśpiony popyt. Choć twórca kolei szynowych miał stwierdzić „Ludzie nie wiedzą czego chcą i trzeba im to pokazać”, to nie działa to całkiem w taki sposób. Przesiadka z dyliżansów do pociągów przynosiła ludziom bezpośrednią korzyść, której owszem, nie byli w stanie wcześniej sobie wyobrazić ale nawet jednorazowy kontakt z nowym wynalazkiem powodował to, że właściciele dyliżansów coraz poważniej rozpatrywali zmianę zajęcia. Mało tego – z dyliżansów ucieszyli się pocztowcy i handlowcy, którzy odkryli tańszy sposób na transport swoich towarów i usług, tańszy gdyż częściowo na koszt… pasażerów (ale to już inna historia).

Wracając do „błędu Tymochowicza”. Wytworzenie „rzeczywistego teatru” wiąże się praktycznie zawsze z naruszeniem norm etycznych (celowym wprowadzaniem ludzi w błąd). Takie naruszenia mogą zostać w przyszłości (po zwycięstwie) usprawiedliwione „działaniem w ramach wyższej konieczności” ale w przypadku porażki zadziałają na szkodę nie tylko podobnych ale i jak najbardziej autentycznych inicjatyw. W dobie internetu, odkrycie manipulacji jest niezwykle proste, dlatego zabawa z zawleczką tego granatu może różnie się kończyć.

Część III
LIDER SPRZEDAŻY

W niektórych oddziałach specjalnych na świecie przeprowadza się test zdolności przywódczych w dość specyficzny sposób. Dwóch członków oddziału (w trakcie wykonywania misji) dostaje równolegle rozkaz przejęcia dowództwa. Oddział zostaje z tym problemem sam na sam a wybrnięcie z niego (bez uszczerbku dla misji i jedności oddziału) pozwala wyłonić osoby predysponowane do przewodniczenia innym. Warto dodać, że misja na ogół przygotowana jest w taki sposób, by eliminacja nawet jednej osoby uniemożliwia jej wykonanie. Metod postępowania w takich sytuacjach praktycznie nie można się nauczyć, gdyż znaczenie ma kreatywność, osobowość i wiele innych trudno mierzalnych czynników. Wyznaczeni dowódcy dostają „temat wolny swojego wypracowania” i warto tu dodać, że może okazać się, że w danym oddziale „urodzonych przywódców” po prostu nie ma.

Część IV
ANALIZA W CZASIE RZECZYWISTYM

Marketing wraz z nadejściem internetu zmienił się. Długofalowe planowanie kampanii reklamowych i analiza skuteczności po ich zakończeniu to przeszłość. Internet umożliwił śledzenie skuteczności działań promocyjnych w czasie rzeczywistym. Gdy dawniej kampania mogła okazać się w finale fiaskiem, tak dziś można reagować w trakcie jej trwania, modyfikować te elementy, których obecność wywołuje np. spadek zainteresowania lub wzmacniać te elementy, które działają na korzyść.

Część V
PROSTY, KLAROWNY CEL (I METODY)

Korzystając z narzędzi zasygnalizowanych w poprzedniej części, można skupić się na czymś praktycznie kluczowym w każdej kampanii: jasno wyrażonym celu. Jasny cel pobudza ducha pracy zespołowej.

Część VI
SŁÓW KILKA
Powyżej zostały opisane jedynie pewne kluczowe, wybrane zagadnienia. Każdemu można poświęcić grubą książkę, można też doprowadzić do niekończącego się filozoficznego sporu koncepcji. Jednak uogólniającym przesłaniem jest zwrócenie uwagi na treść przekazu, formę (także komunikacji), wartość analizy rzeczywistych reakcji adresatów przekazu w zastępstwie misjonarskiego przekonania pt. „to co robię jest dobre, gdyż w to wierzę”. Wymaganie od życia i innych oraz osobiste ambicje nie muszą przekładać się skuteczność, a to co podpowiada nam intuicja może dość boleśnie zderzać się z praktyką.

Reklamy

KTO MA PROBLEM Z P.ZIMBARDO?

Po II Wojnie Światowej wielu zadało sobie pytanie o korzenie zła. Okrywając kolejne fakty przeprowadzonej na niespotykaną skalę zbrodni, nie byliśmy w stanie zrozumieć jak doszło do sytuacji, w której sąsiedzi zaczęli nękać, prześladować i zabijać swoich sąsiadów. Czy można zbudować bezpieczniejszy świat nie eliminując mechanizmów, które takim skutkom przyczyniają się? Kiedy powinniśmy mówić STOP!?

Nie znaliśmy odpowiedzi. Rzeź Ormian, Rzeź Wołyńska, pogromy Żydów, zbrodnie ZSRR, zbrodnie wojenne w byłej Jugosławii, Kambodża, konflikt w Ruandzie, … lista może okazać się nieskończona. Nawet gdy postawimy najprostszą, intuicyjną odpowiedź: „Tacy jesteśmy, to jest wpisane w nasz gatunek”… to przecież nie jesteśmy tacy, nie budzimy się z myślą by kogoś zabić, pobić, zgwałcić czy ograbić. Nawet gdy istnieją jednostki szczególnie predysponowane do takich działań, to ich czyny nie mają charakteru masowego, powszechnego, przemysłowego. Kiedy przemoc i zabijanie stają się procesami systemowymi musimy szukać odpowiedzi także wokół ludzi.

Philip Zimbardo był jednym z tych, którzy podjęli się próby odpowiedzi. Blisko 40-letni profesor Uniwersytetu Stanford, swój eksperyment przeprowadził w 1971 r, w okresie narastającego, masowego buntu wobec wojny wietnamskiej. Był to czas, w którym każdy trzeźwo myślący Amerykanin widział jak „system” wypycha młodych ludzi do „nie swojej wojny”, jak tysiące z tych ludzi wraca do kraju w metalowych trumnach, jak wraz z nimi docierają do kraju przygnębiające historie o bestialskich zachowaniach żołnierzy.
W podziemiach uniwersytetu w którym pracował, zorganizował symulację zakładu karnego. Zdrowych psychicznie ochotników podzielono na dwie grupy: strażników oraz więźniów, poinstruowano strażników jaka jest ich rola, zapewniono uczestnikom względną anonimowość i maszyna ruszyła (sam Zimbardo czynnie uczestniczył w eksperymencie jako kierownik projektu/”naczelnik więzienia”). Eksperyment nie został ukończony. Przerwała go przyszła żona Zimbardo (Christiana Maslach), która pojawiła się pewnego dnia w uniwersyteckich podziemiach i zapytała: „Co tu do cholery się wyprawia?!”.
A wyprawiało się wiele. Choć eksperyment trwał niespełna tydzień (zakładano, że będzie trwał 2 tygodnie), negatywne zachowania uczestników eskalowały do tego stopnia, że próby ich wyjaśnienia czy usprawiedliwienia badawczą ciekawością, byłyby raczej nie do przyjęcia.

„Proces przemiany następuje, gdy umieści się ludzi w konkretnym kontekście społecznym, ubierze ich w mundury, odbierze tożsamość, wyznaczy rolę, jaką mają odegrać i każe trzymać się ściśle wyznaczonych reguł. Następuje rozproszenie odpowiedzialności. To nie wy jesteście odpowiedzialni, lecz sytuacja, w jakiej się znaleźliście i reguły, którym musicie się podporządkować. W takich warunkach niezwykle łatwo manipulować ludźmi. Sprawić, by przekroczyli barierę pomiędzy dobrem i złem”.
P.Zimbardo

Taka interpretacja obserwacji związanych z eksperymentem więziennym (SPE) spotkała się z krytyką, której kolejna fala dokonuje się obecnie (2017/2018). Krytycy stwierdziwszy uchybienia metodologiczne i przekłamania(?) związane z badaniem, przyjęli słuszne-niesłuszne założenie, że skoro eksperyment był wadliwy to i wnioski są wadliwe. Uczyniono nawet krok dalej – nazwano P.Zimbardo oszustem.

Przyznam, że krytyczna narracja ubodła mnie. P.Zimbardo wniósł bogaty wkład do moich prywatnych dociekań. Jego dokonania kojarzyłem z dorobkiem realizatorów podobnych eksperymentów związanych z analizą ludzkiej natury Stanleyem Milgramem czy Salomonem Aschem. Czy poczułem się oszukany i staram się to wyprzeć?
W najmniejszym stopniu. Badania (SPE) nie ukończono, dlatego od samego początku nie traktowałem obserwacji związanych ze SPE jako jakichś generalnych, wiążących wniosków czy dowodów. Uznawałem je raczej za poszlaki, za elementy większej układanki. Nawet gdy sam Zimbardo przeciągał linę z S.Milgramem o to czy większy wpływ na patologiczne postawy badanych ma autorytet czy przydział konkretnych ról, to w mojej ocenie oba czynniki mogą mieć wpływ, mało tego, nie tylko te dwa ale cały szereg innych.

Krytycy zgodnym chórem ogłosili, że zdecydowany wpływ ma przywództwo, które wykazano w innych eksperymentach (choć tu ironicznie zapytam, czy te eksperymenty zostały równie wnikliwie zweryfikowane co SPE?). Co ja na to? Ależ zgadzam się, przywództwo również. I nie tylko przywództwo! Także dehumanizacja przyszłych ofiar, bierne przyzwolenie oraz przekonanie przyszłych oprawców do tego, że zło które będą czynić jest DOBREM!

W jakimś sensie zacząłem gubić się w tym, czego dotyczy krytyka. Czy chodzi o to, że każda ze stron ma własną wersję „narodzin zła” i stara się wykluczyć pozostałe? A może po prostu krytyka znanej postaci pozwala wydać poczytną książkę lub nakręcić popularny film dokumentalny (niestety nie zetknąłem się z emisją listów protestacyjnych postulujących odebranie Zimbardo tytułu, zwolnienia z uczelni, itd. Czy rzeczywiście chodzi o walkę o naukową rzetelność??).

Kiedy jeden z krytyków, T.Witkowski (dr. psychologii, założyciel Klubu Sceptyków Polskich) stwierdził, że badania Zimbardo i sam Zimbardo uczynił wielką szkodę nauce i ludziom czara mojej cierpliwości i tolerancji przelała się. Jak można sfałszować wyniki nieukończonego eksperymentu? O ile mogę dwiema rękami a nawet nogami podpisać się pod tym, że rzetelność badawcza jest priorytetem i wszelkie manipulacje w tym zakresie powinny spotkać się nie tylko z krytyką ale i odrzuceniem samych badań… to jednak… czy Zimbardo doktoryzował się na wynikach eksperymentu, czy je opublikował a „wnioski” stały się dowodem, który obalił wszystkie inne eksperymenty?

Prawdziwym absurdem był jednak zarzut pt. „Zimbardo usprawiedliwia sprawców” – co jest koronnym dowodem na to, że krytycy nie mają zbyt wielkiego pojęcia o pracach Zimbardo. „Zrozumieć to nie znaczy usprawiedliwić” – tę frazę Zimbardo powtarza jak mantrę.

Zastanawiając się nad tym, co przełamało opory uczestników pogromu kieleckiego (między myślą i słowem a czynem), co wywoływało brutalność Żydowskiej Służby Porządkowej w gettach skoro trafiały do niej na ogół osoby o dobrej opinii i wysokim autorytecie, zastanawiając się nad tym jak działała „fala w wojsku”, jak działają wewnętrzne subkultury więzienne… i wiele innych sytuacji, w których na ogół przypadkowe osoby sięgają po przemoc – nie widziałem sprzeczności z tym co twierdził Zimbardo, Milgram i wszyscy inni z T.Witkowskim włącznie. Nie rozumiem dlaczego miałbym tezę o wpływie sytuacji i wyznaczonych ściśle ról odrzucić, skoro tezę taką potwierdzają rzeczywiste sytuacje.

SPE było zaledwie próbą odtworzenia tego co obserwujemy w rzeczywistości. Być może nieudaną, być może wymagającą większego i ostrożnego dystansu (wszak to symulacja), ale z pewnością zastosowanie brzytwy Ockhama i wykluczenie wskazywanego przez Zimbardo jednego z elementów prowadzi donikąd, bo czy sytuacja na nas nie wpływa? Porównajmy zachowanie przypadkowych ludzi na widok portfela nocą w pustej uliczce a tym jak postąpią na widok portfela leżącego na ludnym deptaku w biały dzień.

———————————————————–
Źródła:
Krytyka (zawiera także zewnętrzne źródła):
https://tomwitkow.wordpress.com/2018/07/02/lucyfer-ktorego-wymyslil-zimbardo-o-konsekwencjach-stanfordzkiego-eksperymentu-wieziennego-i-skandalu-ktorego-stal-sie-obiektem/
Krytyka cz. II:
http://m.newsweek.pl/wiedza/nauka/eksperyment-wiezienny-podwazony-co-to-oznacza-,artykuly,429673,1.html
Odpowiedź P. Zimbardo na krytykę:
http://www.prisonexp.org/response
Opis eksperymentu funkcjonujący w powszechnym obiegu:
https://destrudo.pl/eksperyment-wiezienny/


(źr. http://hip.org.pl/moja-druga-ojczyzna-philip-zimbardo/)
Polski projekt P.Zimbardo:
http://hip.org.pl/poszukiwany-zwyczajny-bohater/
POSZUKIWANY ZWYCZAJNY BOHATER
Jeśli znasz kogoś, kto podjął nieprzeciętne działanie chroniące dobro, zdrowie, bezpieczeństwo innych lub swoje – zgłoś się do nas!
Opowiedz nam tą historię.
Podziękujmy razem! Zróbmy zdjęcie tej wyjątkowej osobie. Na przekór światu, w którym zło i nieszczęścia robią tyle szumu, stwórzmy wielki katalog bohaterów!
Niech wszyscy zobaczą, że dobro jest i zwycięża!

HEJT A OSIĄGNIĘCIA (nie to, że mecz, ale o piłce też będzie).

Kilka lat temu zastanawiałem się nad tym co należy zrobić by wygrywać w piłce nożnej. Oglądając (sporadycznie) mecze, dochodziłem do wniosku, że przygotowanie techniczne i kondycyjne zawodników stoi na wyjątkowo wysokim, nieznanym wcześniej poziomie. Spotykały się drużyny tak profesjonalne, że właściwie bardziej „klinczowały” się niż grały, przez co mecze stawały się zwyczajnie nudne. Szukając odpowiedzi na pytanie: „Kto i dlaczego wygrywa?”, domyślałem się, że może ten kto ma więcej pieniędzy na zakup najbardziej utalentowanych zawodników (z całego świata) lub dochodzi do jakichś układów czy korupcji „na górze”.
Przez przypadek zetknąłem się z opinią człowieka z wnętrza dużego futbolu, który podzielił się ze mną następującą opinią: „Chcąc grać w reprezentacji, należy mieć określone predyspozycje psychofizyczne. Talent i treningowa dyscyplina już nie wystarczą”.

Nie bardzo wiedziałem o co chodzi z tą psychiką, gdyż o „fizyce” opinię już miałem. Zacząłem analizować pewne zachowania na boisku i przytoczę jeden z wielu przykładów:
– Dwóch zawodników walczy o piłkę, nagle zatrzymują się, jeden drugiego uderza głową w głowę, sędzia wyciąga czerwoną kartkę i agresywny zawodnik schodzi z boiska. Poza murawą dowiadujemy się co było przyczyną tego zachowania. Uderzony zawodnik powiedział wcześniej do uderzającego: „Twoja córka, jest w łóżku lepsza od twojej matki”.
Wykładając rzecz jasno: Ten, który uderzył nie posiadał „określonych predyspozycji psychicznych” i dał się sprowokować osłabiając tym samym możliwości swojej drużyny.

Na boisku próby wyprowadzania z równowagi są normą. Odzywki, szarpanie za koszulkę, blokowania. Jak mówi stara choć nie całkiem znana prawda: „Człowiek skrzywdzony nie jest w stanie właściwie zadbać o swoje interesy”. Optymalnym rozwiązaniem dla mniej odpornych bywa zejście z boiska i pozbieranie się na ławce rezerwowych.

Czy boisko to jedyne pole oddziaływania?
Nie ma co ukrywać, oddziaływanie z trybun doskonale współgra z tym co dzieje się na murawie. Zawodnik, który wspiął się na pewien poziom, czuje się zwycięskim gladiatorem, obiektem uwielbienia, szacunku, respektu i podziwu, samo wejście na murawę jest dla niego wejściem do świątyni ku jego czci. Gdy jego but dotyka murawy zamiast fety dopaść go może hejt. Duże wsparcie dla efektu może mieć oprawa stadionowa (wielkoformatowe grafiki), skandowanie określonych haseł, drobniejsze banery np. z treściami rasistowskimi (gdy przeciwna drużyna lub dany zawodnik nie jest „biały”), mogą pojawić się nawiązania do historii, w których nacja przeciwników została upokorzona, itd, itp. Wszystko by poniżyć, zastraszyć, obniżyć morale rywala, zgnieść jego ducha walki.
Profesjonalny zawodnik musi sobie z tym wszystkim poradzić i „robić swoje”. Na ogół radzi sobie, choć zawsze istnieje luka w jego „pancerzu”. Ta luka pojawia się, gdy zwyciężając chce usłyszeć wiwat na swoją cześć:

Zawodnik mieszanych sztuk walki Mamed Khalidov zwycięża z Borysem Mańkowskim. Entuzjazm ze zwycięstwa bije z twarzy polskiego Czeczena (zresztą – ulubieńca polskiej publiczności) gdy nagle słychać gwizdy i buczenie. Fizjonomia Mameda w ułamkach sekund zmienia się, z oczu bije wściekłość, jest muzułmaninem więc doskonale rozumie co oznacza ten gwizd (do tego wygrał z Polakiem). Przerywa kontakt z dziennikarzem, wymyka się bez słowa z oktagonu, znika. Środowisko KSW reaguje niemal natychmiast potępiając zachowanie części kibiców. Mamed dostaje liczne głosy wsparcia, mówi się, że ludzie, którzy gwizdali to garstka idiotów. Czy pomogło? Być może, w każdym razie, po kilku miesiącach, przegrywa z Tomaszem Narkunem. Przez lata był championem.

Podatność na emocje nie jest analizowana tylko w sporcie. W trakcie wstępnej selekcji wojskowych oddziałów specjalnych jest jednym z kluczowych elementów. Niestabilność emocjonalna odbija się na fizycznych wynikach. Żołnierz niestabilny emocjonalnie jest w stanie jednego dnia osiągnąć cel jako pierwszy, gdy drugiego dnia celu nie osiągnie w ogóle. Elitarne oddziały specjalnie nie mogą sobie pozwolić na obecność takich ludzi, którzy zależnie od nastroju wykonają powierzona misję lub nie.

Idźmy dalej. POLITYKA. Ten obszar praktycznie znamy, choć sądzę, że raczej doświadczamy niż znamy. Hejt jest tu zasłużonym narzędziem, pośród kilku innych podobnie szlachetnych. „Wszystko by osłabić rywala, zastraszyć, poniżyć, obniżyć jego morale, zgnieść ducha walki”. Skrzywdzony wróg nie jest w stanie zadbać o swoje interesy. Dziwicie się nadwyżce socjopatów w polityce?

Podsumujmy.
Omówiliśmy sobie pokrótce sport, wojsko i politykę. Dołóżmy klika kolejnych cegiełek: kultura (hejt wobec artystów), media (hejt wobec dziennikarzy), dom („dziewczyna tnie się, gdyż matka mówi jej codziennie, że jest gruba”), praca, szkoła….
Czy właściwie istnieje dziś dziedzina „wolna od hejtu” (hejtu ukierunkowanego na krzywdzenie, wyprowadzenie z równowagi, w celu osiągnięcia przewagi)?

Mieszanie z błotem jest skuteczne. Nie mogąc wygrać na argumenty czy jakość, można wygrać nurzając przeciwnika w rynsztoku.
Zastanówmy się więc, ilu i ile z nas nadaje się do „reprezentacji” i jest w stanie znieść nienawiść, ale nie tę głupią-ludzką, lecz planową i ukierunkowaną na konkretny efekt? Odpowiedzmy sobie, dlaczego nie zawieramy sojuszy z tymi, którzy stali się obiektem hejtu? Pomyślmy wreszcie o tym, gdzie ma zrodzić się jakaś JAKOŚĆ, gdy na powierzchni są w stanie przetrwać wyłącznie ci, którzy dobrze obrzucają błotem innych lub ludzie tak odporni… że tylko pieniądz utrzymuje ich tam gdzie są? Trochę życie skomplikowało się nam. Szary człowiek, dążąc do czegokolwiek musi spełniać dziś wymogi konieczne do zakwalifikowania się do elitarnych oddziałów specjalnych. Gdy specyficzna odporność psychiczna stała się obecnie najwyżej notowanym kryterium koniecznym do utrzymania głowy nad poziomem X, to nie dziwmy się, że odpadają ci, którzy tylko mają talent, tylko dobrze grają, tylko uczciwie myślą, tylko mają dobre pomysły.


(fot.źr.sports-adrenaline.com)

JAK UMARŁA BLOGOSFERA (P)

Istniał czas, w którym można było odnieść wrażenie, że polityczna blogosfera ma na coś wpływ i jest głosem tych, którzy mieli coś do powiedzenia (nierzadko w imieniu innych niesłyszanych) a którzy nie mieli sposobności przekazania czegoś w głównym nurcie.

Okazało się jednak, że politycy nie czytają blogów a samą blogosferę (P) dotknęły wszystkie możliwe choroby i patologie tzw. mainstreamu (pogoń za sensacją, plagiaty, przedruki, niesprawdzone informacje, propaganda polityczna, rywalizacja o pozycję i rozgłos w formie wolnej amerykanki, niska jakość techniczna będąca najczęściej wynikiem szybkiej pracy na kolanie), także z tą dodatkową cechą, że tzw. blogosfera nie posiadała żadnych narzędzi „samooczyszczających”. Nadmiar blogów i maszynowo produkowanych treści wywołał naturalne zjawisko „inflacji”. Spadło zainteresowanie cudzymi opiniami skoro każdy ma własne.

CZY WŁADZA POWINNA SŁUCHAĆ PROTESTUJĄCYCH OBYWATELI?

Ostatnio odbył się marsz „proepidemików”, przeciwników szczepień czy jak sami o sobie lubią gładko mówić „ludzi, którzy chcą mieć wybór”. Powiem, że było ich na tyle wielu, że niejedna formacja opozycyjna mogłaby poczuć dreszcz zazdrości. Media i z lewej i z prawej w zasadzie przemilczały sprawę, choć zapewne z różnych przyczyn. No ale do sedna, czyli tytułowego pytania:
– Czy wielotysięczny, pokojowy protest powinien w demokracji zmuszać władzę do uległości?


(fot.zr.tvn.warszawa.24)

CO ZMOTYWOWAŁOBY BIERNYCH DOTYCHCZAS LUDZI DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU?

W wyborach 2015 frekwencja ledwie przekroczyła 50%. Fakt ten podawany jest w oficjalnych komunikatach gdzieś na marginesie, gdy realnie wiele mówi o stanie demokracji.

Obywatelska obojętność, rezygnacja, lenistwo – nie są dobrymi sygnałami tak jak dobrym sygnałem nie jest gdy dziecko stroni od grupy rówieśniczej, jest apatyczne, niezaangażowane, tworzy swój własny alternatywny świat, itd.

Przyczyny absencji wbrew pozorom nie są łatwe do ustalenia – szukając analogii – podobnie nie potrafimy ustalić jakiegoś generalnego powodu czy powodów, które sprawiają, że np. długotrwale bezrobotni nie podejmują pracy.

Zakładanie, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego potraktowania jest błędne, gdyż z całą pewnością bylibyśmy w stanie stworzyć listę powtarzających się „ukrytych przyczyn”. Tylko jak je poznać?

Na pytanie: „Dlaczego nie głosujesz?” usłyszymy: „nie ma na kogo, nikt mnie nie reprezentuje, nie znam się na polityce, nic nie zmienię, nie chcę się w to (w ten brud) mieszać”.
Tylko, że to oficjalne odpowiedzi.

Nieoficjalne to te, które lepiej zachować dla siebie dla własnego bezpieczeństwa, dla dobra towarzyskich czy rodzinnych relacji, dla bezpieczeństwa zatrudnienia (gdy np. poglądy pracownika nie są lustrzanym odbiciem poglądów pracodawcy), dla dobra relacji biznesowych, kiedy bycie skatalogowanym zwolennikiem partii A lub B wiąże się z różnorodnymi konsekwencjami (oczywiście nie tylko negatywnymi, ale negatywnymi również). Niechęć do angażowania się może być również przejawem wolności, niezależności, neutralności o czym trudno mówić w towarzystwie ludzi zaangażowanych politycznie uważających takie postawy za nieodpowiedzialne, groźne czy po prostu idiotyczne.

Tajność głosowania nie rozwiązuje sprawy.

Nie zbudujemy dobrego domu jedynie w oparciu o zdanie połowy domowników (nawet W.Putin dopuszcza do wyborów kandydatów opozycji /bez szans na zwycięstwo/ by wysoka frekwencja lepiej legitymizowała jego władzę:).

W marketingu zaleca się nie pytać potencjalnego klienta o to jaki produkt podobałby się mu, tylko za który zapłaciłby.
„Retorycznie” pytam: co zmotywowałoby biernych dotychczas ludzi do udziału w głosowaniu?

ZANIM OSKARŻYCIE PROTASIUKA!

Cofnijmy się do roku 12.08.2008 r., gdy mjr. Grzegorz Pietruczuk pełnił obowiązki dowódcy załogi prezydenckiego TU 154. Kiedy po analizie sytuacji i w porozumieniu m.in. z ochroną pozostałych prezydentów Grzegorz Pietruczuk odmówił wykonania lotu do Tbilisi, skontaktował się z nim p.o. dowódcy wojsk lotniczych gen. Krzysztof Załęski, który zasugerował, że lot powinien być wykonany zgodnie z wolą prezydenta. Gdy pilot przedstawił swoje argumenty i wątpliwości, usłyszał pytanie o to czy możliwa jest zmiana dowódcy załogi? Niestety, pełniący obowiązki drugiego pilota Arkadiusz Protasiuk nie był jeszcze wyszkolony do pełnienia takiej funkcji. Dowództwo wysłało w tych okolicznościach rozkaz na piśmie, o którego istnieniu mjr.Pietruczuka powiadomił płk. Pietrzak, ale rozkaz nie dotarł do adresata.

(…) Gdy już wszyscy byli na pokładzie, prezydent wszedł do kabiny pilotów. Wtedy padło pytanie, czy wiem, kto jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Odpowiedziałem: „Tak, wiem, panie prezydencie”. Na co prezydent: „W takim razie polecam wykonać lot do Tbilisi”.(…).

Po kolejnym przeanalizowaniu sytuacji, mjr. Pietruczuk (przez płk. Olszowca) przekazał prezydentowi, że do Tbilisi nie poleci. „Skoro nie da się nic zrobić” prezydent wyraził zgodę na lądowanie w Gandży, ale wychodząc z samolotu już w Warszawie, rzucił: „Jeszcze się z panem policzę”. Niedługo potem poseł PiS Karol Karski złożył do prokuratury doniesienie w którym zarzucił mjr. Pietruczukowi „odmowę wykonania rozkazu”. Poza tym, nazwał G. Pietruczuka tchórzem i napisał, że „przyniósł pan wstyd państwu polskiemu i jego siłom zbrojnym”.

Jeśli ktoś decyduje się być oficerem, to nie powinien być lękliwy – (Autor: prezydent Lech Kaczyński, po wyjściu z kabiny pilotów, do dziennikarzy i notabli lecących samolotem. Źródło: wyborcza.pl, 24 kwietnia 2010)

Dowódca sił powietrznych, gen.Błasik, tego samego dnia – 12.08.2008 – wezwał do siebie G.Pietruczuka, jednak stwierdził, że nie doszukał się w jego postępowaniu działań niezgodnych z regulaminami lotów i że również stał na stanowisku, żeby nie lecieć do Tbilisi. Gen. Błasik zasugerował, żeby nie komentować zdarzenia i machnąć na to ręką.

Arkadiusz Protasiuk był świadkiem lub słyszał z bezpośrednich relacji o większości opisanych sytuacji.

———————————-*——————————–

W cywilizowanym kraju, powyższy ciąg zdarzeń wzbudziłby tornado. Tornado jednak nie przyszło, a o mjr. Pietruczuku przypomniano sobie dopiero 2 lata później, po 10 kwietnia 2010 r. badając kwestię ewentualnych nacisków w trakcie lotu do Smoleńska.

Pozwólmy sobie na skróconą analizę metod, skądinąd znanych także z wielu innych dziedzin niż lotnictwo:

Nie ty, to kto inny, kolejka chętnych czeka na twoje miejsce i nie myśl, że gdy wylecisz to poszybujesz w górę, bo będąc zerem będzie to trudne [ad. ‚czy możliwa jest zmiana dowódcy załogi’]

– „staraj się bardziej, bo raz nawaliłeś” [ad ‚rozkaz na piśmie’ – w zwykłym życiu to UMOWA (np. o pracę) umożliwiająca postawienie zarzutu niewykonania polecenia czy dopełnienia obowiązków. Tego rodzaju dokument może być narzędziem szantażu przez lata, raz czy dwa przymknie się oko, a za kolejnym może pojawić się rozwiązanie umowy (czyt. „idziesz na dno”)]

bądź uległy a zyskasz przychylność i zwiększysz szanse kariery [ „czy wiem, kto jest zwierzchnikiem sił zbrojnych?” – mowa przez autorytet… W Polsce wciąż nie istnieje obyczaj dyskutowania z przełożonym]

nie bądź uległy a twoje życie zmieni się w piekło . [jeśli ktoś decyduje się być oficerem, to nie powinien być lękliwy – wypowiedzi (także. posła Karskiego) to „podręcznikowy” przykład publicznego gnojenia a „Jeszcze się z panem policzę” – zastraszania].

nie rób afery, przyschnie [machnij ręką nawet gdy masz rację] Tu akurat gen Błasik jawi się jako postać tragiczna.


SZANTAŻ
OŚMIESZANIE
PONIŻANIE
ZASTRASZANIE
UCISZANIE….

Porównywanie sytuacji z 12.08.2008 i 10.04.2010 byłoby niefortunne. Odmowa mjr. Pietruczuka opierała się m.in. na ujęciu czynników związanych z działaniami wojennymi w kraju do którego planowano wylot (możliwość zderzenia z jednostkami wojskowymi, zestrzelenia, brak zabezpieczenia (ochrony) ważnych osobistości na miejscu, możliwość uszkodzenia lotniska w wyniku zaistniałych już okoliczności konfliktu zbrojnego, brak danych na temat stanu łączności radiowej). Jeżeli tego typu argumenty nie były wystarczająco silne, by powstrzymać maszynę nacisków, to jakim argumentem jest mgła („albo/albo” skoro Jakowi się udało)?! Pietruczuk był przekonany, że ma rację. Czy Arkadiusz Protasiuk, mógł również mieć taką pewność?

Możemy sobie deliberować o „procedurach”. Możemy twierdzić, że procedura jest święta, pamiętając jednak, że o świętości procedur była przekonana także granatowa policja a nawet policja żydowska w gettach w czasie okupacji. Zostawmy patologiczne wyjątki. Zadajmy ważniejsze pytanie czy Polska jest właściwym krajem do stosowania procedur?

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że przestrzeganie procedur w Polsce nie jest ścieżką sukcesu, pomni roku 2008 możemy nawet powiedzieć, że przestrzeganie procedur oznacza kłopoty. To zwierzchnik lub autorytet jest procedurą a nie kartki papieru, które można zmienić mając większość. W Polsce ordery dostaje się za uległość i dyspozycyjność a nie praworządność co doskonale rozumieli policjanci 30 listopada 2006 roku oddelegowani do zapewniania kateringu (dowózka hamburgerów) głodnej pani minister. Czy mogli odmówić? Trudno ich osądzać, zginęli niedługo potem, tuż po wykonaniu innej tajnej misji (jak dowiedzieli się dziennikarze, misja dotyczyła „odwiezienia pijanego dyrektora z MSWiA”). Małym pocieszeniem jest, że ktoś stracił wówczas taboret dlatego, że stało się o wydarzeniach głośno i należało zastosować technikę przedszkolaka, który zakrywa sobie łapkami oczy i uważa, że go nie widać. O ilu sprawach nie robi się głośno (czytaj: w ilu sprawach nie robi się nic)?

Arkadiusz Protasiuk nie podporządkował się procedurom. Nie odmówił zwierzchnikom. Uznał, że się zmieści, że może się uda, choć „ogólnie rzecz biorąc to pizda tutaj jest”. Nie jestem w jego głowie, nie mam najmniejszego pojęcia jak wpływano na jego decyzje, nie mam zielonego pojęcia ile nakazów prokuratorskich przeciwko niemu było już gotowych i czekało na podpis, nie wiem czy wziął kredyt na mieszkanie, nie wiem czy miał dzieci dumne z ojca lotnika, nie wiem czy rozmawiano w jego obecności o lękliwych pilotach i policzaniu się po niewykonanym zadaniu. Właściwie nie musiano rozmawiać, nie bez powodu, przynajmniej od kilku tysięcy lat urządza się publiczne egzekucje, by widzowie wiedzieli jak postąpić, gdy znajdą się w podobnej sytuacji do tej, która uczyniła z wolnego człowieka skazańca. Nie znam się przy tym na lotnictwie, nie wiem kto odpowiada za wysokościomierz, nie wiem co można włączyć, co wyłączyć, co można zignorować, a czego nie. Dlatego nie oskarżam!

Czy oskarżający – a niestety oskarżenia pojawiły się – byliby tego samego zdania, gdyby z całej sprawy związanej z katastrofą wyłączone było PO i nie przesłuchiwano by dziś D.Tuska? Czy wówczas okazałoby się, że naciski, presja psychiczna mogły mieć miejsce, czy może nadal uznawano by, że A.Protasiuk nie miał jaj i był głównym winowajcą śmierci pasażerów i załogi feralnego lotu? Wróćmy do procedur.

Skoro tak łatwo szafujemy wyrokami, to czy A.Protasiuk był jedyną osobą w Polsce zobowiązaną do przestrzegania procedur? Czy do przestrzegania procedur nie był zobowiązany gen. Błasik, prezydent, obsługa lotu?

Katastrofa smoleńska w wyjątkowo jaskrawy i tragiczny sposób ukazała nam patologie naszego kraju. Patologie tolerowane i niewzruszenie trwające na wszystkich poziomach hierarchii społecznej: dowódca – podwładny, pracodawca – pracownik…

Czy usłyszeliśmy choć raz gdzieś z wyżyn: „Żołnierzu, masz nie tylko prawo ale obowiązek nie wykonać nieregulaminowego rozkazu i włos z głowy ci za to nie spadnie, gdyż państwo zapewni ci ochronę”? Czy usłyszeliśmy choć raz: „Policjancie, masz nie tylko prawo ale obowiązek odmówić przełożonemu wykonania zadania, które wykracza poza twoje regulaminowe obowiązki”? Czy usłyszeliśmy choć raz: „Pracowniku, masz nie tylko prawo ale obowiązek nie pozwalać się klepać po tyłku (jeśli jesteś kobietą) lub nie stosować taniego materiału o którym nie ma mowy w dokumentacji technicznej choć pracodawca chce byś to robił”? Czy usłyszeliśmy: „To nie ty żołnierzu, policjancie czy pracowniku poniesiesz konsekwencje, karę poniesie zwierzchnik i nikt nie zasugeruje ci, byś coś zamiótł lub przemilczał”?

Co – jako społeczeństwo – możemy zaoferować tym, którzy odważą się sprzeciwić? Zaoferujemy im pracę, ochronę prawną, byt ich rodzinom, zagwarantujemy obronę dobrego imienia? Czy w ogóle obywatele indywidualnie powinni dawać takie gwarancje w realiach dziejącego się scenariusza filmu „Psy”, w którym słychać:
Kobieta: Proszę przestać, bo wezwę policję.
Franz: To ja jestem policja!

Dopóki ludzie nie otrzymają gwarancji bezpieczeństwa, to słodkie sny o państwie prawa odłóżmy w najciemniejsze i zapomniane kąty naszych świadomości. Bezpieczeństwo, o którym mowa, powinno gwarantować państwo oraz jego instytucje. Arkadiusz Protasiuk nie miał takich gwarancji.

KRETYNIZM UŻYTECZNY – GODEK, ZIĘBA, SOCHA (STOPNOP)

Co łączy wymienione postacie i wiele innych? Otóż, odnalazły one sens życia w dziele zbawiania ludzkości wbrew ludzkości. W ich mniemaniu, wypełniana misja stawia ich ponad prawem skoro działają w obliczu wyższej konieczności, z wyższych, uświęconych pobudek. Mówią o sobie: „historia mnie rozliczy”, „przyszłe pokolenia mnie rozliczą”, „rozliczy mnie bóg” a nawet nieme, niepełnosprawne dziecko. Nigdy panujące prawo, nigdy sąd, nigdy drugi człowiek. Tak naprawdę, nie rozliczy ich nikt, w ich systemie wartości nie funkcjonuje pojęcie „odpowiedzialności”. Samodzielnie przyznali sobie licencje na decydowanie o życiu i śmierci, zbawianie, samozwańczo ogłosili się kontrolerami i władcami ludzkich sumień. Dla określenia tej postawy, takie słowa jak skrajne: egoizm, pycha i arogancja to eufemizmy, ale słowa czy argumenty nic w nich nie zmienią. Uodpornili się.

Eugenika – semantyka

W emocjonalnym społeczeństwie racjonalizm nie istnieje i choćby powtarzać owemu społeczeństwu znaną prawdę: „Nie wchodź na terytorium idioty…”, to lud nie zrozumie, ugnie karki pod ciężarem pojęć i nie dostrzeże, że zastosowane obecnie słowa „zabić” lub „eugenika” są tyleż warte co nazwanie współczesnego testowania leków „nazistowskimi eksperymentami rodem z Auschwitz”. Nie chcę tu zrównać emocji z głupotą, ale efekt bywa na ogół identyczny i jest katastrofą. Czy zastanawiasz się już nad tym, kiedy zaczyna się człowiek? Otóż jesteś już na terytorium idioty.

Fanatycy niezbędni

Żadna instytucja władzy bez fanatyków nie byłaby w stanie rozwinąć skrzydeł. Fanatycy otrzymują od instytucji „plecy”, są pieszczeni, usprawiedliwiani, „podnoszeni z kolan”. Choć miejsce fanatyków jest w zamkniętych oddziałach szpitali psychiatrycznych (gdzie odnaleźliby się wśród im podobnych samorodnych Jezusów i Napoleonów), to nie trafiają tam, gdyż są efektywnym narzędziem. Nie ma tu znaczenia czy gra dotyczy zakazu aborcji czy handlu w niedzielę, chodzi o to jak dalece człowieku-adresacie zrezygnujesz z siebie samego z powodu tych i na rzecz tych, którzy Twojej uległości oczekują. Jak daleko cofniesz się przed siłą, strachem czy patosem ale też… autorytetem i stadnością? Czy zatrzymasz się w chwili gdy poczujesz zimny chłód ściany za swoimi plecami? Czy oni zatrzymają się również?

Zawartość człowieka w człowieku

Można długie godziny debatować o rozmiarach autonomii człowieka z strukturze państwowej. Tylko czy mamy te godziny, gdy ktoś wkracza bez pukania do naszego domu i nakazuje nam zawiesić zielone zasłony w oknach, gdyż mamy brązowe? Czy świstek, który przyniósł i którym wymachuje nam przed oczyma z podpisami 800 tysięcy mieszkańców osiedla, którzy uznali, że zielone zasłony są bezwzględną normą, może usprawiedliwić najście? W cywilizowanym świecie, taki emisariusz, nie tylko ma obowiązek zapukać i powiedzieć „dzień dobry”, lecz przede wszystkim może nas jedynie przyjaźnie i uprzejmie przekonywać, że kolor zasłon ma pozytywny wpływ na wizualne walory osiedla i byłoby miło, gdybyśmy poparli jego pomysł. W racjonalnym świecie, tylko właściciel posiada prawo dysponowania swoją własnością. O akcie własności nie decyduje liczba podpisów, siła czy bałamutnie zinterpretowana idea.

W imię czego?

Przyszło nam żyć w patologicznej odmianie demokracji, w której gdy większość uzna, że ziemia jest płaska to władza wsłuchana w głos suwerena ustawą taki fakt zatwierdzi. Pytanie, które postawiono dziś brzmi: „Do kogo należy kobiecy brzuch: do państwa czy do kobiety?”.

Tu i ówdzie na świecie, rabunek banków i domów uciekinierów politycznych nazywano zgrabnie „nacjonalizacją”, a więc przywracaniem „odzyskanych” dóbr prawowitym właścicielom – suwerenowi. Ładnie brzmi (lepiej niż złodziejstwo) i jakże głupi byliśmy wczoraj, skoro nie mówiliśmy o nacjonalizowaniu majątku żydowskiego.
Dziś podjęto próbę znacjonalizowania kobiecych brzuchów, w imię zwrócenia ich prawowitym właścicielom – narodowi!
Pomarłby Bareja drugi raz, tym razem ze śmiechu i w konwulsjach!
Szkoda, że jest mało śmiesznie.

JAK OKREŚLONE ŚRODOWISKA REKRUTUJĄ OKREŚLONYCH SYMPATYKÓW NIE STOSUJĄC OTWARTEJ AGITACJI?

Wielokrotnie zetknąłem się ze stwierdzeniami typu: „neonaziści, faszyści, rasiści” skierowanymi pod adresem pewnych ludzi. Gdy zadawałem pytanie: „Dlaczego tak twierdzisz?” słyszałem: „no przecież wystarczy ich posłuchać!”. „Ależ słuchałem! Niekiedy bardzo wnikliwie analizowałem nawet nagrania z ich wieców i nic nazistowskiego w nich nie padało!”. Rozmówca na ogół obruszał się na mnie, bo przecież wszyscy widzą, bo coś jest oczywiste. Cóż, gdyby było oczywiste, to wystarczyłby jeden pozew by taka organizacja straciła rację bytu a jej członkowie usłyszeli wyroki grzebiąc przy tym wizerunek swoich sponsorów, mocodawców czy politycznych sojuszników. Tłumaczenie pt. „bo pis rządzi i dlatego!” jest wygodne dla opozycji, ale mało rzeczywiste. Nawet gdy istnieją dyspozycyjni sędziowie, to trudno zrozumieć niemoc całego środowiska lub organizacji biorących sobie za cel walkę z tym problemem. Sprawę komplikuje dodatkowo to, że gdy ktoś rozwinie jakiś niepoprawny transparent lub wyryczy o kilka słów za dużo, to natychmiast sami organizatorzy piętnują takie działanie. Nawet gdy robiono wiele by tego typu epizody były odbierane jako reprezentatywne dla wszystkich uczestników, to niestety, nasz system sprawiedliwości tak nie działa – nie ma odpowiedzialności zbiorowej.

No więc jak? Jak oni to robią, że nie mówiąc o czymś osiągają swój cel?
Uchylmy rąbka tajemnicy.

W niewielkim niemieckim miasteczku, organizacja uznawana za skrajnie prawicową ale wciąż legalna urządza marsz pamięci ofiar alianckich bombardowań. Władze miejskie nie znajdują pretekstu by uniemożliwiać przemarsz młodzieży przepełnionej troską, pamięcią oraz empatią. Zginęli cywile, zwykli ludzie, należy się im szlachetna pamięć, ba! nawet najzagorzalsi antyfaszyści nie powiedzą: „A dobrze im tak, po co Hitlera popierali?!”. Do marszu dołączają zwykli ludzie, zatapiają się w żałobnej refleksji, część z nich zaczyna myśleć, że ci bombardujący to właściwie podli byli. W zależności od stopnia wrażliwości czują gorycz, nienawiść. Tak, podli byli ci alianci, wyzuci z człowieczeństwa, a my dziś mamy być z nimi w unii, mieć ich za przyjaciół? Kogo? Przecież UE i Ameryką rządzą Żydzi, no i właściwie to Żydzi są winni. Nie lubimy ich (wstrętnych).

W Wielkiej Brytanii, grupa przepełnionych empatią i troską ludzi z Britain First otacza bezpośrednią i medialną opieką ofiarę gwałtu. Oczywiście mało kto słyszał, by akurat ta partia zajmowała się walką z przemocą wobec kobiet, ale może zmienili się? Brytyjczycy włączają się w ten partyjny odruch serca, klikają zapłakane buźki w Facebooku myśląc, że gwałciciel to jednak kawał drania. Co z tego, że emigrant? Nikt nie nawołuje do nienawiści, lud domaga się jedynie szacunku dla prawa, wartości oraz przykładnego ukarania sprawcy. Niewielu dostrzega, że przecież można było zająć się setkami ofiar gwałcicieli czystej krwi brytyjskiej czy aryjskiej, no ale… jaki by to miało sens?

W polskim mieście trwa marsz pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zginęli bohaterowie walczący o suwerenną Polskę. Nawet gdy zdarzały się jakieś niechwalebne epizody, to byli tacy jak my, ponieśli największą ofiarę, zapalmy im świeczki. A że przemknie nam przez myśl kto ich zabił, jakiej był narodowości lub jaką ideologię wyznawał, cóż, z pewnością potomkowie zabójców dziś chcą bojkotować nasz marsz.

Jedna z podobnych opowieści nie zakończyła się sukcesem. Choć prawda miała być objawiona co miesiąc (chociaż właściwie wszyscy uczestnicy ja znali) to nie udało się zdobyć dowodów mimo wielu zużytych parówek. Macierewicz musi odejść, a zamiast pochodów będzie pomnik.

Oto troska i pamięć, ta ukochana martyrologia, która zamyka usta oponentom, bo przecież cmentarnym uroczystościom należy się cisza i szacunek. Czy musimy mówić kto był sprawcą, gdy staje się to oczywiste i oczywisty staje się stosunek do sprawców? Czy trzeba mówić o nienawiści do ciapaków, gdy widzimy zapłakaną ofiarę gwałtu dokonanego przez ciapaka? Czy musimy mówić o nienawiści do Żydów i Ruskich, gdy to przecież żydokomuna zabiła naszych Wyklętych? Czy musimy mówić, kto posadził smoleńską brzozę? Czy musimy opłakując ofiary bombardowania mówić o tym kto bombardował?
Dlaczego mamy nazywać siebie nazistami, faszystami czy rasistami, gdy to takie brzydkie, szufladkujące słowa? Czy to jakiś nasz sztandar? Mamy ochotę skopać pewne tyłki, więc jakie znaczenie ma to jak się nazwiemy? Bądźmy jak zielone ludziki, nazwijmy się „patriotami” albo „chrześcijanami” a może i polexit wyjdzie.

W mowie potocznej nazywamy to „bałamuceniem”. Nie całkiem pomagają siedzące protesty pod hasłem „nazizm nie przejdzie” (bo nie ma nazistów), nie pomagają a nawet szkodzą wesołkowate tańce w trakcie religijno-żałobnych pochodów (bo nie ma nic wesołego), nie całkiem pomaga przekonywanie, że palenie Sorosa to palenie Żyda (bo może i Sorosa). Mamy problem, gdyż nasze prawo nie umożliwia skazania za wywoływanie skojarzeń, nawet gdy są to bardzo konkretne skojarzenia. W USA najskuteczniejszą bronią przeciwko nazistom i gangsterom było grzebanie w ich rachunkach, co pozwoliło pozostawić pierwszą poprawkę nienaruszoną („Kongres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd„). W Niemczech protestujący przeciw żałobnikom są w stanie zablokować marsz żałobników liczebnie. Liderzy Britain First za mocno zaangażowali się w troskę o ofiarę gwałtu i zgarnęła ich policja, dziś są za kratami i chyba nie wiedzie się im najlepiej w multikulturowym kryminale. Wygląda na to, że realizacji takich pomysłów może sprzyjać konkretna władza ale czy zmiana władzy to wyjście?

Mam taki problem, że kilku moich znajomych lubi tę Polskę Walczącą na t-shircie, oddają hołd Wyklętym w Facebooku, a w gruncie rzeczy mają głęboko w tyle czy ktoś jest Żydem, lewakiem czy KODomitą. Myślę, że dzięki tej symbolice czują się kimś, wyszli z marginesu, czują się wreszcie pełnoprawnymi obywatelami-Polakami, gdy nie tak dawno byli roszczeniową hołotą bez wykształcenia. Mleko rozlało się, więc na nic biadolenie nad błędami przeszłości, a jednak „Powrót do tego co było jest dla nich wykluczony”. Nie da się zbudować lepszej Polski bez nich.

POMIĘDZY PATRIOTYZMEM A OBYWATELSTWEM

Podejrzewam, że temat wywołuje już naturalne zmęczenie, ale pozwólcie na jeszcze kilka krótkich słów – mam nadzieję zwieńczających temat. Niedawno (gdzieś) napisałem, że „idea narodowa” staje się przydatna w chwilach zagrożenia, mobilizuje do walki o wolność danego społeczeństwa, gdy w czasie pokoju może być groźna a szczególnie wówczas gdy ktoś zechce zaangażować ją do politycznych czy religijnych celów.

Praktycznie nie jesteśmy w stanie uwolnić się lub wymazać patriotyzmu na wieki wieków, możemy go jedynie usypiać, pozwolić ulegać erozji lub zamknąć w muzeum mając świadomość, że w określonych okolicznościach wróci z całym bagażem pozytywnych i negatywnych skutków.

W zagranicznych źródłach dotyczących narodu, tożsamości narodowej, itd, zetknąłem się z kilkoma odniesieniami do ataków z 11 września (WTC). Opisywano w nich, jak po zamachach w różnorodnym ze względu na pochodzenie, kulturę obywatelskim społeczeństwie USA odżyło poczucie „amerykańskości”. Oto ktoś zaatakował kraj, system wartości, styl życia i zmusił do podjęcia obrony. Jak grzyby po deszczu wyrosły koncerty, akademie, wszystkie pod łopocącą amerykańską flagą, pośród dźwięków amerykańskich pieśni narodowych (historycznych/patriotycznych). Budziła się tzw. jedność narodowa, społeczeństwo wyraziło gotowość do stawienia czoła zagrożeniu.

Tym o czym głównie chcę powiedzieć jest to, że przebudzenie takie można niestety wywoływać sztucznie poprzez pompowanie, stwarzanie czy wprost zmyślanie zagrożeń. Im bardziej będziemy straszyć społeczeństwo nawałą uchodźców, Ukraińców, islamu, terroryzmu, Unia Europejską, inwazją rosyjską, niemieckimi roszczeniami, żydowskim spiskiem ekonomicznym i diabeł wie czym jeszcze – to jednym z pierwszych efektów będzie odradzanie się „idei narodowej”, „jedności narodowej”, „tożsamości narodowej”, itd, itp. i co bardzo ważne! – szerzący propagandę zagrożenia posiada sposobność wskazywania bardzo konkretnego wroga.

Nie wiem dlaczego jako społeczeństwo jesteśmy w stanie ulegać takim propagandowym narkozom, w każdym razie nie całkiem wiemy jak przed tym bronić się lub co zrobić by coś co potencjalnie powinno nas chronić nie obróciło się przeciwko nam.

Czy jesteśmy w stanie rozwiązać problem dialogiem, edukacją (tajnymi kompletami obecnie) a może demaskując publiczne kłamstwa wskazując, że jedynym skutkiem wynikającego zeń strachu są społeczne podziały i polityczne zwycięstwa ludzi, dla których patriotyzm był wyłącznie narzędziem? A może patriotyzm należy odkłamać?

================================================================
Wielki Han (Hanuszkiewicz) spotyka Daniela Olbrychskiego i opowiada mu o tym kiedy problemy należy rozwiązywać szablą a kiedy trzeba rozmawiać. Tylko czy to jest „ten moment” czy może coś już przespaliśmy?

===============================================================
Jeden z koncertów Tribute to Heroes po zamachach 11/09